POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu i określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników, podanych przez nich dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Dane osobowe gromadzone są do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

1. DEFINICJE
  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem url https://naturaisztuka.pl/
  • Administrator danych osobowych (dalej: „Administrator„) – Administratorem danych osobowych jest firma „Art Studio sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Mogilska 51, 31-545 Kraków. NIP: 6793180341, REGON: 38250832000000, e-mail: [email protected], telefon: 729 002 502., świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu.
  • Pliki Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dane osobowe – dane, które pozostawiasz jako użytkownik strony w celu skorzystania
   z naszych usług. Są to wszelkie dane niezbędne do skontaktowania się z Użytkwonikiem np. imię, adres e-mail, numer telefonu, a także wszelkie dane, które Użytkownik wpisuje w formularz kontaktowy bądź inne formularze dostępne w Serwisie. Przetwarzamy również dane, które Użytkownik zostawia podczas poruszania się po naszej stronie internetowej. Są to tzw. pliki cookies (ciasteczka).
  • Przetwarzanie – oznacza operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany bądź niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie bądź innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie;
2. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych:

Identyfikacyjne i kontaktowe:

   • Imię i nazwisko
   • Dane firmowe (opcjonalnie)
   • Adres dostawy
   • Dane kontaktowe (tj. numer telefonu, adres e-mail)

Transakcyjne potrzebne do realizacji zamówienia:

   • Wybrane produkty
   • Sposób wysyłki
   • Metoda płatności

Anonimowe, gromadzone w sposób zautomatyzowany:

   • Adres IP
   • Typ przeglądarki
   • Rozdzielczość ekranu
   • Przybliżona lokalizacja
   • Otwierane podstrony Serwisu
   • Czas spędzony na danej podstronie serwisu
   • Rodzaj systemu operacyjnego
3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

   • RODO
    • art. 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
    • art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
    • art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
    • art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
   • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
   • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

   • Realizacja usług elektronicznych takich jak:
    • Rejestracja i utrzymanie konta Użytkownika w Serwisie
    • Składanie zamówień w Serwisie
    • Newsletter – przesyłanie za zgodą treści handlowych/reklamowych
    • Wszelkie inne usługi dostępne w Serwisie (również te niewymagające konieczności posiadania konta).
   • Komunikacja Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
   • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

   • Prowadzenie statystyk
   • Udostępnianie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika
   • Zapewnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  •  
5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Dane które są przez nas wymagane, są nam niezbędne, abyśmy mogli przetworzyć twoje zgłoszenie/zamówienie. Dane niezbędne do realizacji uzasadnionego celu są zawsze oznaczone gwiazdką (*).  Jeżeli nie wypełnisz wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*), nie będziemy mieli możliwości realizacji twojego zgłoszenia/zamówienia.

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone przez Administratora.

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów Regulaminu Serwisu przez Użytkownika.

Dane Klientów niezalogowanych (gromadzone automatycznie) są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, np. dostawcom usług IT, hostingodawcy, firmie świadczącej usługi kurierskie, firmie windykacyjnej itp.

W razie zaistniałej konieczności, Twoje dane na mocy obowiązującego prawa mogą zostać przekazane uprawnionym do tego organom.

Za Twoją zgodą, niektóre dane mogą zostać przekazane przez nas, naszym partnerom strategicznym, z którymi wspólnie dostarczamy usługi.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. PŁATNOŚCI

Podczas robienia zakupów w Serwisie płatność jest dokonywana za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, co zapewnia, że nieuprawniona osoba trzecia nie będzie mogła uzyskać dostępu do informacji o płatności.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  • Dostęp do danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowanie danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne.
  • Usunięcie danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w całości lub w części.
  • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania bądź wykonywania innych, uzgodnionych z Użytkownikiem działań.
  • Przenoszenie danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie.
  • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
  • Wycofanie udzielonej zgody
   Użytkownikom przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zakresie w jakim jego zgoda była wymagana.
10. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zmianą.

Nasze systemy są regularnie sprawdzane i aktualizowane, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przestrzegamy odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.

W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa danych, natychmiast podejmujemy odpowiednie działania, aby zminimalizować jego skutki.

11. NEWSLETTER

Użytkownik ma możliwość subskrybowania usługi newslettera w celu przesyłania do niego informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Rozpoczęcie subskrypcji newslettera odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poprzez newsletter informujemy Użytkownika o naszych najnowszych ofertach. Użytkownik może zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie.

12. PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies, aby zapewnić najlepsze doświadczenie użytkownika i dostosować zawartość do indywidualnych preferencji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu użytkownika.

Pliki cookies służą do różnych celów, takich jak:

    • zapamiętywanie preferencji użytkownika
    • śledzenie ruchu na stronie
    • personalizacja treści reklamowych

Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jednakże, pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu.

Informujemy, że pliki cookies nie służą do przechowywania danych osobowych ani do uzyskiwania dostępu do takich danych.

13. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Shopping cart

0
image/svg+xml

Nie masz żadnych produktów w koszyku.

Continue Shopping